Vägen till hållbar tillväxt

Vi erbjuder ett komplett stöd till företagsledare i den digitala
och analoga förändringsresan.

Den digitala eran är här och vi befinner oss i en stor omvandlingsfas. Den berör oss alla på många olika sätt, inte minst företagen. För att behålla konkurrenskraft måste organisationer anpassa sig snabbt för att hålla tillväxttakten. En förutsättning för det är att ha en genomtänkt målsättning, strategi och plan för genomförande.

Med fokus på hållbarhet stöttar vi våra kunder med att utveckla affärsmodeller och effektivisera affärsprocesser utifrån erfarenhet, kunskap och med hjälp av digitala verktyg.

SEEBA verkar som affärspartner, ett komplett stöd till ledare i den digitala och analoga förändringsresan som vi alla står inför.

Vi är din affärspartner

När du behöver vår hjälp:

Uppstart

UPPSTART

Du befinner dig i en uppstartsfas och har en idé du vill förverkliga, men har inte alla färdigheter för att dra igång verksamheten. SEEBA stödjer ditt företag genom en strukturerad analys av din affärside, identifiering av dina svagheter och din potential. Vi kan agera bollplank eller ta fullständigt ansvar för allt du behöver för att komma igång. 

Tillväxt

TILLVÄXT

Du växer snabbt och allt känns fantastiskt, men du har svårt att ta din verksamhet till nästa nivå. Det uppstår problem som du själv inte klarar av att hantera. SEEBA hjälper dig i detta skede genom att strukturera verksamheten och säkra tillväxten. Vi skapar hållbara processer som bygger på en konkret tillväxtplan, affärsrådgivning och resurssäkring.

Förändring

FÖRÄNDRING

Du har drivit din verksamhet en period och du känner att raketen du styr håller fel kurs. Du saknar kompetens och behöver ny energi för att vända den negativa trenden. Ditt företag släpar efter konkurrensen och resultatet av detta är minskade intäkter och bristande lönsamhet. Vi hjälper dig med förnyandet av din affärsmodell och effektivisering av din verksamhet.

Tjänster

SEEBAs arbetsmodell

Vår modell bygger på en kombination av olika moment i form av kunskap, resurser och verktyg som tillförs in i en befintlig process eller verksamhet där vi tillsammans med företagsledaren formar en anpassad tillväxtstrategi. Våra projekt pågår tills vi har skapat det satta målet och vi följer upp resultat och stöttar våra kunder under hela processen.

Affärsutveckling

Bemanning

Digitalisering

Utbildning

SEEBA Insights

Nyheter Is Your Business Idea Good Enough?

Hur stark är din affärsidé?

Trots alla innovativa affärsidéer är det en pågående kamp att skilja de bra från de mindre bra och att förstå hur man formulerar sitt koncept till partners, investerare och kunder. Som en följd av detta misslyckas många nya företag med nya tjänster och produkter. Det som ofta saknas är att veta vad man ska fråga…

Läs mer
AffärsutvecklingDigitaliseringNyheter Why Do Digital Transformations Fail?

Varför misslyckas företag i den digitala övergången?

Digitalisering har varit ett hett ämne under en längre period och är idag en stor del i de flesta företag. Har ditt företag lyckats ta hänsyn till omfattningen av vad som faktiskt behövs för en lyckad omvandling? Forskning från McKinsey & Company visar att investeringar inom digitalisering, såsom ny teknik, ofta uppfattas negativt inom företagen.…

Läs mer
Nyheter

Lanseringen av Community Development Investments System i Armenien

Den 11 maj 2018 vid Gyumri Technology Center ”Förstärkning av nuvarande och framtida program för sysselsättning och egenföretagande genom ett hållbart värdekedjesystem lett av byrån för migrationsresurser och lokala arbetsförmedlingscentraler” lanserades IT-plattformen iMigrantArmenia.EU och projektet Community development investments system (CDIS). Plattformen presenterades av projektledaren Per Lindberg, chef för arbetskraftsmigration inom statens arbetsförmedling RA Gagik Torosyan,…

Läs mer
Nyheter Aida Soko - SEEBA

Låt oss introducera vår nya VD för SEEBA Balkan – Aida Soko

Vi är glada att meddela att vi har utsett Aida Soko som SEEBA Balkans nya VD och Senior Partner SEEBA är redo för expansion och vi är glada att ha Aida Soko ombord med erfarenhet av att växa och utveckla multinationella konsultföretag. Tillsammans med våra nuvarande Senior partners, Zlatan Bajric och Adnan Berberovic, kommer Aida…

Läs mer