skatteverket skatteverket

Systemöversikt inom IT
för Skatteverket

skatteverket skatteverket
skatteverket
skatteverket
Tommy Carlson Skattedirektör, Skatteverket

“SEEBA kan ge god insikt och rekommendationer, särskilt till skatteförvaltningar. Jag tror att de kan vara till stor hjälp för små organisationer som har liknande kapacitet och behov.”

Tommy Carlson Skattedirektör, Skatteverket skatteverket.se
into-skatte
skatteverket

Introduktion

Skatteverket är en statlig myndighet som ansvarar för skatteuppbörd, folkbokföring och bouppteckning och fungerar även som borgenär åt staten. Skatteverket samarbetar med många aktörer i samhället för att bättre möta behoven hos medborgare, företag och andra som berörs av deras verksamhet, genom ett hundratal orter i landet.

Skatteverkets uppdrag går efter mottot ”Tillsammans gör vi samhället möjligt” och därför är ett gott samarbete i en digital och global värld väsentligt för själva genomförandet. I all sin samverkan följer institutionen de gemensamma statliga värderingarna då de är en del av Skatteverkets strategiska inriktning.

Skatteverket är med och stöttar skatteinstitutioner runt om i världen genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, bland annat de bosniska skattemyndigheterna under de senaste åren med stöd från SIDA. Projektet var inriktat på omvandlingen av Brčko distriktets skattemyndighet i Bosnien och Hercegovina, inklusive vision, digitaliseringsplan och IT-strategi.

skatteverket

Utmaning

Med den allmänna strävan efter förändring i Brčko distrikts skattemyndighet fanns det ett behov av att bygga upp en kapacitet i form av kompetens, kunskap, projektgenomförande och upphandling. Den största utmaningen var att bygga ny infrastruktur och stärka den övergripande IT-miljön.

Eftersom skattemyndigheten är en traditionell institution låg det en stor utmaning i att få igång förändringen i tankesättet när det gäller digital verksamhet. Eftersom majoriteten av människor är seniora var vår uppgift att hjälpa dem att förstå fördelarna med att digitalisera sina system och applikationer, vilket var avgörande för att ta Brčko distrikts skattemyndighet till nästa nivå.

challenge skatte
logo-within-image-third finalcopy-mobile
solution-skatte
skatteverket

Lösning

Eftersom Brčko distrikts myndighet är en unik institution var den i behov av unika kostnadseffektiva fast-to-market lösningar. Vi föreslog ett agilt tillvägagångssätt för utveckling av organisationen och kapacitetsuppbyggnad. Genom att göra en förändringsbedömning baserad på en Triple-A analys lyckades vi identifiera sannolikheten för att generera positiva resultat.

Som en del av vår lösning har vi utvärderat IT-miljön, analyserat infrastrukturen, applikationen, arbetsplatsen och säkerheten inom institutionen. Baserat på observationer föreslog vi att det skulle skapas en intern IT-avdelning som styrs av skattemyndigheten själv. Ett ytterligare resultat var en digital planritning för en digital transformation, obligatorisk för att säkerställa kontinuitet och stabilitet hos myndigheten.

skatteverket

Resultat

Det påtagliga resultatet var en detaljerad hälsobedömning fokuserad på förändringen och institutionens IT-miljö, inklusive dess vision, uppdrag, organisationsplan och planläggning för förändring. Den ligger till grund för såväl snabba kortsiktiga lösningar som långsiktiga planer för institutionens utveckling vad gäller infrastruktur och digitalisering. Myndigheten har valt en strukturerad väg framåt genom att använda SEEBA-metoden för att identifiera, prioritera, implementera och följa upp.

Besök Skatteverket Kontakta oss och starta din egna resa
res-skatte-img

Se hur vårt stöd bidragit till våra kunders framgång

Redo att sätta igång?

Hittar du inte det du letar efter?