technology-services
technology-services
technology-services
VÅRA TJÄNSTER

Teknik

Som grund för en hållbar affärsverksamhet

technology-services
technology-services

Vi låter alltid affärsmässiga mål och gå före teknik. Men teknik i kombination med innovativa affärsmodeller kan ofta vara lösningen på de utmaningar som en organisation står inför. Ofta jobbar vi med digitala transformationer där gammalt möter nytt, tradition möter innovation. Det är viktigt att förstå helheten för att man ska vara framgångsrik i sin digitala transformation, därför har vi tagit fram en visualisering över hur vi ser på de olika momenten som tillsammans skapar en helhet.

Group 7078

Verktyg & Data

Första steget är alltid att omvandla analoga processer och information till digital. I detta steg förändrar man sällan på hur man arbetar, istället handlar det ofta om verktygen man använder.

Affärsprocesser

Nästa steg handlar om hur ni använder verktygen och hur vi kan förändra och förbättra arbetet med hjälp av automation. Ofta är målet en effektivisering som leder till en besparing i from av tid och pengar.

Värdeerbjudande

Det ultimata målet är att ställa om verksamheten med hjälp av innovation. En genomtänkt och väl genomförd omställning är både lönsam och leder till tillväxt. Här är ofta fokus på affärsmodellen, sättet man tar betalt på eller helt nya kanaler.

På SEEBA betraktas teknik som en möjliggörare för att uppnå önskade affärsresulta. Vi jobbar aktivt mer er i varje steg och ser till att ni har allt ni behöver för att lyckas.

technology-services
technology-services

Verktyg & integrationer

Nyckeln till ett framgångsrikt och effektivt företag är att ha full kontroll över ditt digitala ekosystem, och sättet att uppnå det är genom att utvärdera befintliga digitala verktyg. Digital Tools Assessment hjälper dig att mäta effektiviteten, konsolidera din teknik, minska kostnaderna och minska överflödiga resurser.

Vårt mål är att låta dig att fokusera på aktiviteter som skapar affärsnytta genom att ta bort alla ineffektiva och föråldrade processer. Vi lär dig hur du använder dina verktyg och hur du enkelt anpassar deras funktioner för att få det bästa utfallet.

Vårt tillvägagångssätt

Analysera och utvärdera den aktuella digitala mognaden

Att ha full kontroll och förstå ändamålet med dina digitala verktyg är det primära steget för att driva ditt företag effektivt. Det enda rätta sättet att bygga en bra grund för det digitala ekosystemet. Förutom det så är det viktigt sedan att utföra en periodisk utvärdering av dina verktyg. Målet är att förstå om värdet man får ut motiverar investeringen och om en viss teknik är det rätta valet för det problem dessa löser.

Identifiera problem och hitta optimala lösningar

Efter en djupdykning i dina verktyg och deras effektivitet hittar vi de bästa sätten att för ROI. Vi hjälper dig att förstå vad du ska lägga till, ta bort eller konsolidera. Konsolidering av digitala verktyg kan hjälpa till att effektivisera verksamheten, minska komplexiteten och reducera kostnader.

Integrera verktyg och transformera processer

Tekniken är underlaget för att du kan spåra och analuysera dlagra dina data och kontrollera dina processer på ett strukturerat och effektivt sätt. Ändå räcker det inte att bara köpa och implementera lösningen. Vi tar hand om att kartlägga, förstå, optimera och designa processer med målet att göra dem mer digitalt genomförbara och samtidigt öka din effektivitet.

business-2021-08-30-03-41-49-utc-1-1-v2 business-2021-08-30-03-41-49-utc-1-1-1-v2
Få mer information om Digital Tools Assessment
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!
Få mer information om Verktyg & integrationer
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Affärsprocesser

Ständig tillväxt och innovation på marknaden innebär en konstant ökning av antalet tillgängliga lösningar. Att hoppa på trender eller liknande i detta enorma hav av möjliga lösningar, utan att ha identifierat dina faktiska affärsbehov, kan vara en enorm fälla.

SEEBA hjälper dig se helheten, identifiera och förstå dina faktiska affärsutmaningar. Vi hjälper dig att välja rätt tillvägagångssätt och leder dig genom dess implementering samtidigt som vi utvecklar lämpliga verktyg och medel för att uppnå dina önskade resultat. En business first, technology after-process.

Vårt tillvägagångssätt

Affärer

Business first approachen låter dig övervaka alla interna och externa faktorer som påverkar din verksamhet. Innan vi börjar kartlägga tillägg, funktioner och verktyg att använda måste vi först kartlägga och förstå din nuvarande affärsstatus och var du vill vara i framtiden. Beroende på det givna utfallet skapar vi en tydlig bild av vad som behöver utvecklas.

Teknik

Oavsett om det är en standardiserad eller en helt skräddarsydd lösning, anpassar vi den till ditt företag på bästa sätt. Det kan vara en plattform, automatisering eller en integrationsprocess. Projektets komplexitet kommer att vara upp till dig, om du vill vara delaktig i varje specifik detalj eller vill att vi ska ta hela ansvaret och se till att du får en “nyckelfärdig” lösning.

Integration

Lösningen kommer vara beroende av ett tredjepartsverktyg och system för att fungera korrekt och ge en fantastisk användarupplevelse. Att bestämma vad och när man ska integrera detta blir ofta kostsamt och komplicerat på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Vi tar detta ansvar så att du istället kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi förstår affärer och kan teknik.

banner2-tech banner2_m-tech
Få mer information om denna tjänst.
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Värdeerbjudande

Hur du pratar med dina kunder och vad du förmedlar avgör en stor del av ditt företags framgång. Att bestämma vilken praxis, strategi och teknik du ska använda är huvudregeln för att säkerställa ditt långsiktiga resultat. Att följa och anpassa sig efter digitala trender spelar därför en viktig roll för att förbli konkurrenskraftig på marknaden och behålla dina nuvarande och potentiella kunder.

Vårt tillvägagångssätt

Digitalisering av befintlig produkt eller process

Genom att digitalisera en redan befintlig produkt eller process skapar du en sammankoppling av produkter, processer, tjänster och system genom digitala tekniker. Detta gör att du kan öka effektiviteten och resultaten inom olika affärsområden. Genom att inse hur du kan anpassa din affärsmodell till nuvarande och framtida trender säkerställer vi att du förblir konkurrenskraftig och uppmärksamhetsvärd.

Nya digitala produkter och processer

Innovation är en av de största utmaningarna nuförtiden och är en stor del av din konkurrenskraft. För att hjälpa dig på traven med nya idéer designar vi helt nya och innovativa och unika lösningar som passar din verksamhet. Denna transformation hänvisar till själva produkten eller tjänsten, leveransmetoden, värdeförslaget, en affärsmodell eller kombinationer av dessa.

Det här gör vi

Vi bedömer din nuvarande situation och hjälper dig att sätta tydliga och uppnåeliga affärsmål. Efter att ha definierat affärsmålen kartlägger vi funktioner i din framtida digitala produkt. Våra experter arbetar nära tillsammans inte bara för att designa och bygga lösningar utan för att ta hand om att underhålla, utveckla och införa ständiga förbättringar och innovationer.

Ibland kan det vara svårt att förstå vad du egentligen behöver. Du kanske har ett verktyg i åtanke eller bara vill ha en enkel e-handel. Oavsett, så skadar det inte att höra av sig så kan vi guida dig rätt.

business-analysis-and-strategy-close-up-of-touch-2021-08-31-05-19-03-utc-1-v2 business-analysis-and-strategy-close-up-of-touch-2021-08-31-05-19-03-utc-1-1-v2
Få mer information om denna tjänst.
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Processen

Swipe for more
cr-1

Research & Analys

I det första steget i våra tekniska projekt identifierar vi användarfall och användarupplevelsen, som sedan används som input för prototyparbete och designarbete. UX (User Experience)-research är en systematisk studie som görs med hjälp av användare för att lägga till relevanta insikter i designprocesser. Inför researchprocessen används olika metoder för att upptäcka problem och designmöjligheter. Genom att göra det identifierar vi värdefull information som kan användas i designprocessen.

cr-2

Prototypframställning

Prototypframställning är det första experimentsteget i produktutvecklingsprocessen; första chansen att visa ditt koncept för användarna. Prototyper finns i många olika former, men var och en är skapad för att testa det underliggande designkonceptet. Användarreaktioner används sedan för att vägleda nästa fas i utvecklingen. Vi använder de mest relevanta interaktiva verktygen för att visa upp prototyper och få feedback, precis innan vi startar utvecklingsprocessen. På så sätt undviker vi missförstånd och minskar kostnaderna.

cr-3

Utveckling & Testning

Den här fasen handlar om att utveckla det som har satts upp i prototypen. Innan vi gör det sätter vi upp en plan och fördelar arbetet på våra resurser. Vi följer strikt den agila metodiken och använder relevanta verktyg för att effektivt följa framsteg. Processens karaktär är kvalitetssäkringen, som inkluderar produkttestning. När vi uppnått önskat resultat låter vi kunden göra de sista testerna (UAT). Om allt är som överenskommet går vi vidare med lanseringen.

cr-4

Underhåll & Innovation

Digital produktutveckling är en iterativ och kontinuerlig process. Det är även viktigt att ha en plan för vidareutveckling och underhåll av produkten. Vi kan bygga en ny produkt för dig och förvalta den, men vi kan även vi ta hand om underhåll för redan befintliga produkter/tjänster. Med standardiserade processer på plats ser vi till att din produkt följer överenskomna SLA. Utöver detta tillämpar vi fler säkerhetsnivåer för att hålla din produkt säker och stabil.

cr-1

Research & Analys

I det första steget i våra tekniska projekt identifierar vi användarfall och användarupplevelsen, som sedan används som input för prototyparbete och designarbete. UX (User Experience)-research är en systematisk studie som görs med hjälp av användare för att lägga till relevanta insikter i designprocesser. Inför researchprocessen används olika metoder för att upptäcka problem och designmöjligheter. Genom att göra det identifierar vi värdefull information som kan användas i designprocessen.

cr-2

Prototypframställning

Prototypframställning är det första experimentsteget i produktutvecklingsprocessen; första chansen att visa ditt koncept för användarna. Prototyper finns i många olika former, men var och en är skapad för att testa det underliggande designkonceptet. Användarreaktioner används sedan för att vägleda nästa fas i utvecklingen. Vi använder de mest relevanta interaktiva verktygen för att visa upp prototyper och få feedback, precis innan vi startar utvecklingsprocessen. På så sätt undviker vi missförstånd och minskar kostnaderna.

cr-3

Utveckling & Testning

Den här fasen handlar om att utveckla det som har satts upp i prototypen. Innan vi gör det sätter vi upp en plan och fördelar arbetet på våra resurser. Vi följer strikt den agila metodiken och använder relevanta verktyg för att effektivt följa framsteg. Processens karaktär är kvalitetssäkringen, som inkluderar produkttestning. När vi uppnått önskat resultat låter vi kunden göra de sista testerna (UAT). Om allt är som överenskommet går vi vidare med lanseringen.

cr-4

Underhåll & Innovation

Digital produktutveckling är en iterativ och kontinuerlig process. Det är även viktigt att ha en plan för vidareutveckling och underhåll av produkten. Vi kan bygga en ny produkt för dig och förvalta den, men vi kan även vi ta hand om underhåll för redan befintliga produkter/tjänster. Med standardiserade processer på plats ser vi till att din produkt följer överenskomna SLA. Utöver detta tillämpar vi fler säkerhetsnivåer för att hålla din produkt säker och stabil.

Se hur vårt stöd bidragit till våra kunders framgång

technology-services
technology-services
technology-services
technology-services

Vilket fas beskriver bäst din verksamhet?

Vet inte?
Vi hjälper dig att identifiera.

Vet inte? Vi hjälper dig att identifiera.

Redo att sätta igång?

Hittar du inte det du letar efter?