Tjänster

Vår modell bygger på en kombination av olika moment i form av kunskap, resurser och verktyg som tillförs in i en befintlig process eller verksamhet där vi tillsammans med företagsledaren formar en anpassad tillväxtstrategi. Våra projekt pågår tills vi har skapat det satta målet och vi följer upp resultat och stöttar våra kunder under hela processen.

Vi jobbar med frågor och moment som är affärskritiska, vi hjälper dig och din verksamhet att kravställa, prioritera rätt och framför allt se till att rätt åtgärd utförs vid rätt tillfälle. Vi kombinerar en rad olika verktyg för att uppnå rätt resultat. Nedan har vi kategoriserat dem i fyra olika moment.

SEEBAs arbetsmodell

Affärsutveckling

En bra och genomtänkt affärsmodell är ett grundläggande element för en verksamhets tillväxt. Oavsett om en verksamhet ska startas, växa eller förnyas så behöver affärsmodellen tas fram och förnyas under resan. SEEBA har varit med och skapat affärsmodeller för startups, omarbetad befintliga för bättre konkurrenskraft och vässat de bästa både för privata och publika organisationer.

Bemanning

Ett företag fungerar inte utan rätt resurser. SEEBA hjälper dig att hitta rätt kompetens för dina projekt, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har tillgång till spetskompetens som tillgodoser din organisations behov, vi jobbar aktivt med att hela tiden vara i framkant och erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen. För oss är kunskap, inställning och ”rätt person på rätt plats” viktigt i alla våra projekt. Utifrån dina faktiska behov i form av krav och budget skräddarsyr vi ett team för just dig och din verksamhet. 

Digitalisering

Ett digitalt samhälle sätter krav på ständig utveckling av verksamheten för att säkra framtida affärer i en föränderlig värld. För att detta ska ske krävs ständig anpassning av din affärsmodell. Vår digitaliseringstjänst innehåller alla tänkbara verktyg du behöver för att lyckas. Från tjänsteutveckling till branding och marknadsföring. För oss är webb, sociala medier och alla andra digitala områden bara verktyg, vet man inte hur man använder det på rätt sätt så blir inte resultatet bra. Vi vet vad vi pratar om. 

Utbildning

Utbildning är nödvändig under projektets gång, men även när ett projekt är avslutat i syfte att ta vara på de resurser man har investerat i. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom vårt område, allt från strategisk rådgivning, aktiv problemlösning, inställning och attityd, till föreläsningar och seminarier. Det är utefter dina behov och krav som vi specialutformar ett smörgåsbord av kompetens, redo att överföras till dig och din organisation.

SEEBA Insights

Nyheter Is Your Business Idea Good Enough?

Hur stark är din affärsidé?

Trots alla innovativa affärsidéer är det en pågående kamp att skilja de bra från de mindre bra och att förstå hur man formulerar sitt koncept till partners, investerare och kunder. Som en följd av detta misslyckas många nya företag med nya tjänster och produkter. Det som ofta saknas är att veta vad man ska fråga…

Read more
AffärsutvecklingDigitaliseringNyheter Why Do Digital Transformations Fail?

Varför misslyckas företag i den digitala övergången?

Digitalisering har varit ett hett ämne under en längre period och är idag en stor del i de flesta företag. Har ditt företag lyckats ta hänsyn till omfattningen av vad som faktiskt behövs för en lyckad omvandling? Forskning från McKinsey & Company visar att investeringar inom digitalisering, såsom ny teknik, ofta uppfattas negativt inom företagen.…

Read more
Nyheter

Lanseringen av Community Development Investments System i Armenien

Den 11 maj 2018 vid Gyumri Technology Center ”Förstärkning av nuvarande och framtida program för sysselsättning och egenföretagande genom ett hållbart värdekedjesystem lett av byrån för migrationsresurser och lokala arbetsförmedlingscentraler” lanserades IT-plattformen iMigrantArmenia.EU och projektet Community development investments system (CDIS). Plattformen presenterades av projektledaren Per Lindberg, chef för arbetskraftsmigration inom statens arbetsförmedling RA Gagik Torosyan,…

Read more