Why Do Digital Transformations Fail?

Zašto digitalne transformacije ne uspijevaju?

Digitalne transformacije su sve popularnija tema u posljednje vrijeme i predstavljaju nešto na šta se fokusira većina današnjih kompanija i organizacija. Da li je vaša kompanija uspjela u poptunosti shvatiti šta je zapravo potrebno za uspješnu transformaciju? Istraživanje iz McKinsey & Company pokazuje da se investiranje u procese transformacije, kao što su nove tehnologije, u…