Put do održivog rasta

Nudimo kompletnu podršku poslovnim liderima na digitalnom
i analognom putu promjene.

Nalazimo se u digitalnom dobu, te smo u procesu velike transformacije. Ova promjena uveliko utiče na cjelokupno drustvo kao i na kompanije. Da bi se održala konkurentnost, potrebno je da se kompanije brzo prilagode i adaptiraju na promjene kako bi odrzale svoj rast. Preduvjeti za to su promišljeni ciljevi, strategija i jasan plan implementacije.

Sa fokusom na održivost, podržavamo naše klijente u razvoju i efektivizaciji poslovnih modela i  procesa na osnovu iskustva, znanja i upotrebom digitalnih alata.

SEEBA djeluje kao poslovni partner koji pruža kompletnu podršku liderima na digitalnom i analognom putu sa kojim se svi trenutno susrećemo.

Vi är din affärspartner

Naša pomoć Vam je potrebna kada:

Tillväxt

RAST

Vodite već etabliranu kompaniju, ali imate poteškoce u podizanju Vašeg poslovanja na sljedeću razinu. Pojavljuju se problemi koje ne uspijevate riješiti sami. U ovoj fazi Vam SEEBA pomaže kroz strukturiranje poslovanja i osiguravanje kontinuiranog rasta. Kreiramo održiva rjesenja na osnovu konkretnog plana, poslovnog savjetovanja i osiguravanja resursa.

Förändring

PROMJENA

Duži period vodite biznis ali osjećate da je Vaša firma na pogrešnom kursu. Nedostaje Vam dovoljno vještina i potrebna Vam je nova energija kako biste zaustavili i preokrenuli negativan trend rasta. Vaša kompanija zaostaje za konkurencijom, a rezultat toga je smanjenje prihoda i nedostatak profitabilnosti. Mi ćemo vam pomoći u unapređenju Vašeg poslovnog modela i podizanju efikasnosti Vašeg biznisa.

Usluge

SEEBAs arbetsmodell

Naš model se bazira na kombinaciji različitih elemenata u obliku znanja, resursa i alata koje isporučujemo u postojeći proces ili aktivnost u kojoj zajedno sa Vama kreiramo strategiju rasta koja je adaptirana prema specificnim potrebama i izazovima sa kojima se Vasa kompanija susrece.  Naši projekti traju sve dok ne dođemo do zeljenog cilja, nakon čega vrsimo monitoring rezultata  i pružamo podršku našim klijentima tokom cijelog procesa. Pruzamo podrsku u oblastima koja su kriticna za Vase poslovanje, pomažemo Vam da identifikujete stvarne izazove u Vasoj kompaniji, odredite prioritete i, naposljetku, obezbijedite da se ispravni koraci preduzmu u pravo vrijeme. Mi kombiniramo različite alate za postizanje zeljenih rezultata. Ispod smo ih kategorizirali u četiri različite kategorije:

Razvoj poslovanja

Kadar

Digitalizacija

Edukacija

SEEBA Insights