SEEBA event ‘Outsource to Europe’

    Länge har Indien m fl länder i främst Fjärran Östern varit det vanligaste målet när västerländska företag ”outsource:at” sina IT/Media-uppdrag utanför det egna landets gränser. Det är lätt att blunda för den europeiska förmågan när det gäller outsourcing inom IT/Media området. Är priset den viktigaste faktorn när man outsourcar? Vad är det för anledningar…